ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V pátek 5. dubna 2019 se Klárka a Štěpánka zúčastnily zápisu do 1. třídy základní školy. S Kubou jsme si k základnímu vzdělávání našich dcer vybrali Základní školu Františka Křižíka v Bechyni. Ač já chodila devět let do druhé školy, vybrala jsem pro Klárku právě tuto, kde studovali její tátové, strýcové a další členové rodiny. Celkově se mi líbí, jaký status škola za její působení získala a proto jsme šli na zápis mimo naší spádovou oblast. 

Zápis probíhal od 14:00 do 18:00 hodin. Na začátku nás čekala formální část, kde si paní sekretářka s paní učitelkou zkontrolovaly rodné listy holek, naše občanské průkazy a my vyplnili žádost o přijetí na jejich školu. Bylo i fajn, že hned šlo zakroužkovat, že si přejeme, aby holky navštěvovaly školní družinu.  Byl nám přidělen deváťák Jakub, který nás vedl po stanovištích. Po formální části začala vědomostní fáze. Klárku si jako první vzal do parády pan ředitel, kde jí vyzkoušel ze zpěvu, barev, popisu děje pohádek ( Pat a Mat, Sněhurka a sedm trpaslíků a Šmoulové ), držení tužky a motoriky ( psaní vln, vlnek, stříšek ) a na závěr měla nakreslit postavu ( vybrala si princeznu ). Po provedení úkolu se sama podepsala a pan ředitel řekl, že je šikovná a je dobře, že chodí na logopedii. Z jeho úst překvapivě zaznělo, že to na odklad školní docházky nevidí. Upřímně? Ulevilo se mi. 
Další částí bylo určování zvířat a jejich mláďat, kde Klárka spíše přemýšlela, jak by bylo ideální prase naporcovat k obědu. Složila skládačku, rozpoznala, které zvíře se schovává pod papírem a šlo se dál. Tentokrát čekalo na holky challenge v tvarech. Měly co nejrychleji sestavit z magnetických tvarů vláček a hrad ( správně i podle barevné předlohy ), spočítat u berušek tečky a seřadit berušky od největšího počtu puntíků po nejmenší, dále správně složit na půl rozstříhané číslice, k myškám podle jejich čísla přidat správný počet sýrů a na interaktivní tabuli spojit čísla s broučky nebo beruškou. Tohle stanoviště si holky rozdělily napůl, tak byly rychle hotové. 

Poslední částí zápisu byl sport, který si vzal na starost nejznámější sportovně založený učitel Rudolf B. Holky čekala překážková dráha. Vyjít po lavici nahoru, přejít přes žebřiny, sklouznout se ( to se zrovna fotilo a Klárka nejdříve zapózovala a pak jela dolů ), překážkový běh s kužely, přelézání zábran, podlézání v tunelu, skok přes kozu, kotouly nebo třeba skákání v pytli. Tuhle část si Klárka užila nejvíce. Kdyby to šlo, je v tělocvičně dodnes. Zbyl nám čas, než se holky obuly, tak jsem toho využila, a pana učitele se zeptala, jak to s Klárkou vidí on. I on mě utvrdil v tom, že odklad není nutný, protože rok ve školce navíc by jí už lépe do školy nepřipravil. A je fajn, že budou pokračovat se Štěpánkou společně dál a pomáhat si.
Díky zápisu jsem se na 100% rozhodla, že odklad mít nebude. Mně samotné se do odkladu nechtělo ( i kvůli logistice - jedna ráno do školy, druhá do školky a odpoledne zase znova ), ale slýchávala jsem od p. učitelek ze školky, že by byl odklad vhodný. Naštěstí je rozhodnutí vždy na rodičích. Proto Klárka od 1. září 2019 bude žákyní první třídy stejně jako Štěpánka, pro kterou byl zápis jen formalita, protože tam je první třída jasná už několik měsíců. Než jsme odešli, tak jsme mluvili i s potencionální třídní učitelkou holek a nebojím se, že by to Klárka nezvládla. Teď už jen počkat do konce dubna na oficiální výsledky a přát si, aby i přes to, že nepatří do spádové oblasti této školy byly přijaty a my mohli už kupovat aktovky a další vybavení.
Na závěr bych ráda poděkovala panu řediteli, paním učitelkám a pánům učitelům, zaměstnancům školy a deváťákům za pěkně připravený zápis. Děkujeme.
* ZDROJ FOTOGRAFIÍ : www.zslibusina.cz

0 Komentáře